L05. Shelf

Rengas, Glass
1200×450×1950

  • Shelf detail